Centrinis bankas ir jo funkcijos

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą
Centrinis bankas ir jo funkcijos

Kiekviena valstybė turi savo šalies centrinį banką. Turtingesnės šalys (Lietuva taip pat) turi nepriklausomus nuo savo valstybės centrinius bankus. Centriniai bankai gali būti vieši arba privatūs, tai priklauso nuo valstybės. Skirtumas tarp jų  yra tai, kad privatūs bankai ima nacionalinės valiutos palūkanas iš mokesčių mokėtojų, o tuo tarpu vieši – neima.

Centrinis bankas yra apibrėžiamas kaip institucija, kuri gamina valiutą. Be šito, jis dar atsakingas už palūkanų kontrolę ir pinigų tiekimo kontrolę (kitaip dar – infliaciją).

Pagrindinės funkcijos, kurias atlieka centriniai bankai yra šios: kontroliuoja pinigų tiekimą savo valstybei, įgyvendina monetarinę politiką, nustato palūkanų normas (atsižvelgiant į valiutų kursą ir infliaciją), prižiūri banko sektorių, atlieka reglamentavimą, atlieka vyriausybės bankininko funkciją bei kontroliuoja aukso kainas, šalies valiutų keitimą, vyriausybės vertybinių popierių registrą.

Didžiausi centriniai pasaulio bankai: Europos centrinis bankas (sutr. ECB), JAV federalinė rezervų sistema (FED), nacionalinis Šveicarijos bankas (SNB), Anglijos (Didžiosios Britanijos) centrinis bankas (BoE),  Japonijos centrinis bankas (BoJ), Australijos rezervų bankas (RBA),Naujosios Zelandijos rezervų bankas (RBNZ), Kanados centrinis bankas (BoC).

Lietuvos centrinis bankas. Pagrindiniu Lietuvos centrinio banko tikslu laikomas – kainų stabilumo palaikymas. Jo siekis - stengtis sudaryti palankias sąlygas šalies makroekonomikos plėtrai bei puoselėti savo šalies pinigų, kredito, atsiskaitymo sistemų patvarumą, jų stabilumą, efektyvumą ir patikimumą.

Kitos svarbios Lietuvos banko funkcijos: formuoti ir vykdyti pinigų politiką, vykdyti lietuviškų pinigų emisiją, kurti ir valdyti tarpbankinę lėšų pervedimo sistemą, nustatyti lito kursto reguliavimo sistemą bei nuolat skelbti oficialų jo kursą, atlikti valstybės iždo agento funkcijas, valdyti Lietuvos banko užsienio atsargas ir jomis disponuoti, skatinti veiksmingą vertybinių popierių ir mokėjimo atsiskaitymo sistemų veikimą, nustatyti savo šalies kredito įstaigų skyrius, jų finansinės apskaitos principus ir tvarką, rinkti bankų, pinigų, mokėjimo balanso  ir panašius duomenis bei sudaryti mokėjimų balansą.

Lietuvos bankas rūpinasi lietuviškų pinigų – litų (banknotų ir monetų) išleidimu į apyvartą. Tik ši institucija gali juos išleisti arba išimti iš apyvartos. Pinigus spausdina patikimos Europos spaustuvės, o monetos kaldinamos UAB „Lietuvos monetų kalykla“, kuri įsikūrusi Vilniuje. Pagaminti pinigai keliauja į komercinius Lietuvos bankus, iš jų – gyventojams. 


Naujiausi straipsniai

Tiesioginis debetas

Tiesioginis debetas

Esant greitam gyvenimo tempui, daugelis galvoja, kur sutaupyti laiko, ką daryti, kad jo nešvaistyti veltui. Sąskaitų apmokėjimas tiesioginio debeto būdu, padeda sutaupyti ne tik laiko, bet ir pinigų, be to tai labai patogi paslauga, kurią teikia ko ne visi Lietuvos bankai.

Bankai sėkmingai pradėjo vykdyti tarpbankinius atsiskaitymus pagal elektroninių mokėjimų eurais erdvės SEPA reikalavimus

Šiandien, pirmąją darbo dieną naujaisiais metais, šalies bankai pradėjo vykdyti tarpbankinius atsiskaitymus pagal trisdešimt keturias valstybes apimančios elektroninių mokėjimų eurais erdvės, vadinamos SEPA, reikalavimus. Nuo šiol bankai tarpbankinius mokėjimus atlieka SEPA reikalavimams pritaikytoje naujoje Lietuvos banko valdomoje sistemoje SEPA-MMS ir kitose europinėse mokėjimo sistemose.

Viešoji įstaiga

Viešoji įstaiga (sutrumpintai Všį) yra apibrėžiama kaip pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Jos pagrindiniai tikslai yra tenkinti viešuosius interesus kartu vykdant švietimo, mokymo, mokslinę, kultūrinę ir kitokią veiklą, kuri būtų naudinga visuomenei. Pasitaiko atvejų, kai viešoji įstaiga yra panaudojama vykdyti komercinei veiklai, kadangi ją turint galima gauti paramą iš juridinių ir fizinių asmenų, pasinaudoti mokestinėmis lengvatomis ir todėl, kad komercinėje veikloje yra naudingas viešojo intereso įvaizdis.

Lietuvos bankas pradeda vykdyti vyriausybės vertybinių popierių pirkimo pinigų politikos tikslais aukcionus

Lietuvos bankas, glaudžiai bendradarbiaudamas su Eurosistema, spalio mėnesį pradės vykdyti bandomuosius Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių, išleistų vidaus rinkoje, pirkimo aukcionus. Ši iniciatyva suderinta Eurosistemos lygiu. Bandomuosius aukcionus taip pat vykdys Prancūzijos ir Nyderlandų centriniai bankai.

Lietuvos banko vykdomuose aukcionuose galės dalyvauti Lietuvos banko pinigų politikos operacijų sandorio šalys. Aukcionai įprastai bus vykdomi antradieniais ir ketvirtadieniais. Pirmasis Lietuvos banko aukcionas įvyks 2015 m. spalio 13 d.

Kredito rizika

Kredito rizika

Dabar gauti kreditą yra lengviau nei nueiti iki parduotuvės. Tačiau, nereikia pamiršti, kad gauti yra viena, o kai reikia jį atiduoti, dažnam iškyla sunkumų, kadangi prieš imant nebuvo pagalvota apie grėsmę ir įsipareigojimus. Kredito rizika – vadinama tokia rizika, kai viena iš sandorio šalių (dažniausiai pasiskolinęs asmuo ar įmonė) gali tapti nemokia, tuo trapu antroji pusė dėl to patiria didelių nuostolių.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!