Asmeninė kredito istorija

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą
Asmeninė kredito istorija

Daugeliui žmonių ateina toks laikotarpis, kai pristinga pinigų ir jiems tenka kreiptis į greituosius kreditorius arba tiesiog jie nusprendžia įsigyti savo būstą, tačiau pakankamai pinigų tam nėra ir tenka kreiptis į banką dėl paskolos gavimo. Bankai taip paprastai paskolų neduoda, pirmiausiai jie turi įsitikinti ar kliento pajamos yra pakankamos paskolai mokėti ir svarbiausia ar būsimas klientas nėra nemokus, nes tokiu atveju jam paskolą gauti būtų sudėtinga ar net neįmanoma, taip pat esant gerai asmeninio kredito istorijai, taikomos palankesnės paskolos gavimo sąlygos. Tam, kad sužinotų apie būsimo kliento mokumą, bankai ar kreditoriai išnagrinėja jo asmeninio kredito istoriją.

Lietuvoje asmeninio kredito vartojimo istoriją renka ir pateikia kreditų biuras „Creditinfo Lietuva“ (internetinė svetainė: www.creditinfo.lt). Čia yra pateikiama informacija apie kliento telekomunikacijų, finansines, draudimo, komunalines ir kt. paslaugas bei su jomis susijusius įsiskolinimus. Tuo tarpu  kiekvienas norintis sužinoti savo asmeninio kredito istoriją tai padaryti gali jų internetinėje svetainėje, tačiau ši paslauga nemokamai teikiama tik vieną kartą per metus. Čia kiekvienas gali sužinoti apie savo pradelstas skolų istorijas bei įmones, kurios bent kartą domėjosi jo kredito istorija. Norint prisijungti prie sistemos reikia jungtis per savo banką, kad būtų patvirtinti vardas, pavardė ir asmens kodas.

Interneto svetainėje www.manocreditinfo.lt yra teikiama ir daugiau naudingų paslaugų. Čia galima sužinoti antstolių apie Jus laikomą informaciją, galimybė atsisakyti greitojo kredito t.y. užsisakyti paslaugą, kad būtų įtrauktas į nekredituotinų asmenų registrą ir taip patvirtinti, kad nenori gauti greitojo kredito ar lizingo. Ši paslauga naudinga tiems, kurie kilus bent menkiausiems finansiniams sunkumams griebiasi greitųjų kreditų, negalvodami kaip reikės grąžinti paskolą su labai didelėmis palūkanomis ir nuo kitų asmenų, kurie galėtų paimti už Jus kreditą, jeigu gautų Jūsų duomenis. Taigi, pasirinkdami šią paslaugą, jie patys save tarsi apsaugo nuo greitųjų kreditų naštos. Šioje interneto svetainėje Jūs taip pat galėsite stebėti asmeninį kredito reitingą, nemokamai stebėti savo kredito istoriją, peržiūrėti nepadengtus įsiskolinimus ir mokėjimų istoriją, paviešinti skolininką, peržiūrėti savo asmeninę kredito istoriją, apsaugoti savo tapatybę, peržiūrėti įmonės vertinimo ataskaitą ir papildyti savo CV apie finansinį patikimumą, taip sudarant darbdaviui įspūdį apie savo atsakingumą.

Asmeninė kredito istorija tai – informacija apie Jūsų finansinius įsipareigojimus bei jų įvykdymą. Sistemoje ši informacija atspindi asmens paskutiniųjų10 metų  finansinius įsipareigojimus. Į šią sistemą automatiškai yra įtraukiami visi Lietuvos gyventojai sulaukę 18 metų. Kredito istorija gali turėti teigiamą arba neigiamą įtaką finansiniam gyvenimui. Visa informacija apie finansinius įsipareigojimus yra saugoma kreditų biure. Čia yra kaupiama informacija apie komunalines, draudimo, telekomunikacijų, finansines ir kitas panašias paslaugas.

Kaip susiformuoja neigiama kredito istorija? Tarkim, kad asmuo laiku nesumoka įmokų už kažkokius finansinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, paskola, lizingas, greitasis kreditas ir pan.), tuomet už tą paslaugą atsakinga institucija bankas, kreditorius ar pan. įspėja savo klientą, kad mokėjimas yra uždelstas ir ragina susimokėti. Jeigu asmuo delsia padengti įsiskolinimą nuo 30 iki 60 dienų, tuomet informacija yra perduodama kreditų biurui ir taip susiformuoja neigiama kredito istorija.

Pateiksime du pavyzdžius apie teigiamą ir neigiamą finansinių įsipareigojimų istoriją. Pirmiausiai, istorija apie neigiamą finansinių įsipareigojimų istoriją. Sakykime, kad asmuo turi pasiėmęs greitąjį kreditą ir  yra laiku nesumokėjęs įmokų. Tačiau jam prireikė pirkti prekę išsimokėtinai, jis pateikė prašymą jai gauti. Šios įmonės atstovai pirmiausiai patikrins informaciją apie jį kreditų biuro sistemoje, tačiau pamatę, kad jo finansinių įsipareigojimų istorija nėra teigiama, nesudarys su juo sutarties kol jis nesumokės pradelstos įmokos. Tačiau tikėtina, kad tokiu atveju jam bus taikomos didesnės palūkanos ar trumpesnė kreditavimo sutartis, kuri sąlygos didesnes mėnesines įmokas. Priešingu atveju, esant „švariai“ finansinių įsipareigojimų mokėjimo istorijai, klientui suteikiama paskola mažesnėmis palūkanomis ir palankesnėmis sąlygomis.

Taigi, gyventojams, kurie nenori turėti neigiamos kredito istorijos patariama atsakingai skolintis, o pasiskolinus stengtis laiku sumokėti įmokas, nes informacija apie pradelstas mokėti skolas kreditų biure laikoma net 10 metų. Ši informacija gali turėti įtakos Jūsų tolimesniems veiksmams.


Naujiausi straipsniai

KREDITO UNIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS

Teikiamų siūlymų kontekstas ir pagrindimas Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Atsižvelgdama į Lietuvos banko vykdomą misiją, viziją ir vadovaudamasi institucinėmis vertybėmis, Lietuvos banko valdyba yra nustačiusi šalies centrinio banko 2014–2016 m. strateginius siekius. Vienas iš jų – pasiūlyti naują, efektyvų kredito unijų veiklos modelį ir aktyviai prisidėti prie jo įgyvendinimo. Tai sustiprintų Lietuvoje veikiančias kredito unijas ir užtikrintų tvarią, ilgalaikę jų sektoriaus veiklą ateityje.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis, kitaip dar vadinamas alga arba atlyginimu, tai pinigai, mokami darbuotojui už jų darbo jėgą, kuri yra kaip gamybos veiksnio panaudojimas. Atlyginimas dažniausiai yra nustatomas darbdavio ir darbuotojo tarpusavio susitarimu (derybų metu), per darbo pokalbį, o valstybinėse įstaigose (mokyklose, ligoninėse, darbo biržoje ir t.t.) yra mokamas iš anksto nustatyto dydžio atlyginimas, kuris nepriklauso nuo darbuotojo norų (prašymo).

Subsidijos

Subsidijomis paprastai vadinama parama, kurią suteikia valstybės ar savivaldybės institucijos arba tretieji asmenys. Jos nereikia grąžinti. Ši parama dažniausiai skiriama  plataus vartojimo paslaugų ar prekių kainoms išlaikyti arba jas sumažinti, arba jų gamybos mastui išlaikyti. Subsidijos gali būti suteikiamos tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims.

Indėlių draudimas

Šiuo metu indėlių draudimo suma lygi indėlininko indėliui, buvusiam banke, banko filiale arba kredito unijoje draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų. Draudimo suma apskaičiuojama kiekvienam indėlininkui atskirai, sumuojant visų jo indėlių sąskaitų (einamųjų, terminuotų, kaupiamųjų ir kt.) kredito likučius, esančius visuose to banko skyriuose ir filialuose. Valiutinių sąskaitų likučiai perskaičiuojami į eurus.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!