Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Mokesčiai, kuriuos privalo mokėti įmonės

Mokesčiai yra neatsiejama mūsų gyvenimo dalis, visi juos privalome mokėti. Tačiau kaip ir kiekvienas iš mūsų, įmonės taip pat privalo mokėti mokesčius. Toliau plačiau panagrinėsime, kokius mokesčius privalo mokėti Lietuvos įmonės.

Pelno mokestis. Priklausomai nuo to, kiek įmonėje dirba žmonių ir kokios per metus susidaro mokestinės pajamos, jis gali būti 15 arba 5 %.   Tuo atveju, kai įmonėje darbuotojų yra daugiau nei 10, o mokestinio laikotarpio pajamos yra 1 milijonas arba didesnės, įmonei reikia mokėti 15 % pelno mokestį, priešingu atveju (kai įmonėje mažiau negu 10 žmonių ir pajamos mažesnės negu 1 milijonas) įmonė moka 5 procentų pelno mokestį. Paprastai pelno mokestis mokamas vieną kartą į metus, tačiau galima mokėti ir kas ketvirtį (t.y kas 3 mėn.) avansu.

Darbo užmokestį sudarantys mokesčiai. Šis mokestis susideda iš kitų atskirų mokesčių:

  1. Gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Šis mokestis sudaro 15 % ir yra nuskaičiuojamas nuo darbuotojo atlyginimo.
  2. Privalomojo sveikatos draudimo (PSD). PSD mokestis yra 9 % (iš jų 6 % tenka sveikatos draudimui, o 3 % pensijų ir socialiniam draudimui) nuo minimalios algos. Kadangi šiuo metu Lietuvoje minimalus mėnesinis atlyginimas (MMA) yra 1000 lt ant popieriaus PSD mokėti tenka 90 litų.
  3. Valstybinio socialinio draudimo įmokų. Tai mokesčiai skirti SODRAI. Jie sudaro 30,98 % (iš jų 27,98 % sumoka darbdavys, o likusieji 3 % yra nuskaitomi darbuotojui nuo atlyginimo).
  4. Įmokos į Garantiį fondą. Šios įmokos sudaro tik 0,2 % ir jį moka darbdavys.

                       Visi šie mokesčiai mokami kiekvieną mėnesį.

Dividendai. Jie gali būti mokami fizinio ir juridinio asmens. Tuo atveju, kai dividendus gauna juridinis asmuo, reikia mokėti pelno mokestį, kurio dydis yra 15 %, o kai juos gauna fizinis asmuo, tuomet tenka mokėti gyventojų pajamų mokestį, kuris sudaro 20 %. Pirmuoju atveju mokesčiai mokami sekantį mėnesį, kai išmokami dividendai, o antruoju – tą patį mėnesį, po dividendų išmokėjimo.

Pridėtinės vertės mokestis (PVM). Jis mokamas, įmonė parduoda prekes arba teikia paslaugas. Šiuo metu Lietuvoje nustatytas PVM dydis yra 21 %. PVM mokestį privaloma mokėti kas mėnesį.

Nekilnojamojo turto mokestis. Šis mokestis kiekvienoje savivaldybėje yra skirtingas, dažniausiai įeina į 0,3 – 1 % intervalą. Paprastai mokamas kas metus, tačiau mokant avansinį nekilnojamojo turto mokestį, galima mokėti kas ketvirtį.

Tai yra pagrindinai mokesčiai, kuriuos privalo mokėti kiekviena įmonė.