Gaukite paskolos pasiūlymą iki 10 000Eur ↓

Suderinti AB „Nasdaq Vilnius“ taisyklių pakeitimai

Suderinti AB „Nasdaq Vilnius“ taisyklių pakeitimai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pripažino suderintais AB „Nasdaq Vilnius“ listingavimo taisyklių, AB „Nasdaq Vilnius“ listingavimo įmokų ir jų mokėjimo tvarkos, AB „Nasdaq Vilnius“ narystės ir prekybos taisyklių ir AB „Nasdaq Vilnius“ nariams taikomų įmokų ir jų mokėjimo tvarkos pakeitimus ir papildymus.

Pakeitimai atlikti atsižvelgiant į AB „Nasdaq OMX Vilnius“ pavadinimo pakeitimą į AB „Nasdaq Vilnius“ ir į pasikeitusias Vertybinių popierių įstatymo nuostatas. Be to, šiais pakeitimais vienodinamos visų Baltijos biržų taisyklės.

Pritarta UAB „SEB gyvybės draudimas“ valdybos narės kandidatūrai

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pritarė Rūtos Ežerskienės, pretenduojančios eiti UAB „SEB gyvybės draudimas“valdybos narės pareigas, kandidatūrai.

Šaltinis: lietuvos bankas