Trys vartojimo kredito davėjai sumokėjo už netinkamą mokumo vertinimą Lietuvos banko skirtas baudas

Pinigai per 1 dieną!

Gauti paskolą

UAB „Lateko lizingas“, UAB „IPF Digital Lietuva“ ir Provident Polska S.A. filialas „Provident finansai“ sumokėjo Lietuvos banko 2016 m. kovo mėn. skirtas baudas – iš viso 25 590 Eur. Baudos buvo skirtos už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus.

Lietuvos banko Priežiūros tarnyba pagal gautus skundus patikrino 14 UAB „IPF Digital Lietuva“ sudarytų vartojimo kredito sutarčių. Sudarant daugiau nei pusę jų, vartojimo kredito gavėjų mokumui vertinti įmonė naudojo klientų pateiktus duomenis apie gaunamas pajamas, bet nesurinko šias pajamas pagrindžiančių dokumentų. Be to, 11 klientų darbo stažas buvo trumpesnis kaip keturi mėnesiai, todėl jų pajamos negalėjo būti pripažintos tvariomis. Šešiais atvejais netikrinta ir asmenų pateikta informacija apie finansinius įsipareigojimus.

Taip pat nustatyta atvejų, kai UAB „IPF Digital Lietuva“ suteikė vartojimo kreditą, nors jo gavėjų įsipareigojimų ir tvarių pajamų santykis viršijo teisės aktuose įtvirtintą 40 proc. ribą. UAB „IPF Digital Lietuva“ skirta 11 tūkst. Eur bauda. Baudos dydis nustatytas atsižvelgus į tai, kad pažeidimai pakartotinai padaryti per vienus metus. UAB „IPF Digital Lietuva“ ėmėsi priemonių pažeidimams ištaisyti.

11 tūkst. Eur bauda skirta ir UAB „Lateko lizingas“, ji irgi per vienus metus padarė pakartotinių pažeidimų. Pagal gautą skundą nustatyta, kad įmonė, suteikdama vartojimo kreditą, rėmėsi kliento pateikta informacija apie gaunamas pajamas ir turimus finansinius įsipareigojimus, bet nesurinko pakankamai informacijos apie kliento finansinę padėtį, todėl netinkamai įvertino jo mokumą.

Provident Polska S.A. filialas „Provident finansai“ skirta 3 590 Eur bauda. Patikrinus šios bendrovės 50 vartojimo kredito sutarčių, paaiškėjo, kad ji 38 proc. atvejų suteikė vartojimo kreditus asmenims, apie kurių tvarias pajamas nebuvo surinkusi įrodymų. Bendrovė neteisingai skaičiavo ir finansinių įsipareigojimų dydį: prie klientų jau turimų finansinių įsipareigojimų nepridėdavo naujai sudaromų vartojimo kredito sutarčių mokėtinų sumų. Dėl to neteisingai apskaičiuodavo asmenų finansinių įsipareigojimų ir pajamų santykį – 19 iš 50 atvejų šis santykis viršijo teisės aktuose įtvirtintą 40 proc. ribą. „Provident finansai“ informavo, kad ėmėsi priemonių pažeidimams ištaisyti.

Naujiausi straipsniai

Trys vartojimo kredito davėjai sumokėjo už netinkamą mokumo vertinimą Lietuvos banko skirtas baudas

UAB „Lateko lizingas“, UAB „IPF Digital Lietuva“ ir Provident Polska S.A. filialas „Provident finansai“ sumokėjo Lietuvos banko 2016 m. kovo mėn. skirtas baudas – iš viso 25 590 Eur. Baudos buvo skirtos už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus.

2016 m. kovo mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, suma per mėnesį padidėjo 219,9 mln., o paskolų euro zonos rezidentams suma sumažėjo 111,8 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 3,7 mlrd. ir 586,2 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 1,2 mlrd. – iki 4,5 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 374,2 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 17,5 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ sumažėjo 66,6 mln. – iki 16,6 mlrd. Eur.

Lietuvos ir Suomijos bankų vadovai aptars priemones nekilnojamojo turto kainų burbulams užkardyti

Nekilnojamojo turto (NT) kainų raida Šiaurės ir Baltijos šalyse yra nevienoda, o galimi disbalansai vienoje šalyje gali turėti įtakos ir kitoms glaudžiai tarpusavyje susijusioms regiono šalių finansų sistemoms. Šį ir kitus aktualius finansinio stabilumo ir bankininkystės klausimus numatoma aptarti sausio 25 d. Helsinkyje įvyksiančiame Lietuvos ir Suomijos centrinių bankų valdybų susitikime.