Kredito unijoms taikomi reikalavimai

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

Kredito unijų veiklos riziką ribojantys normatyvai ir reikalavimai

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatyme nustatyti kredito unijų veiklos riziką ribojantys normatyvai, kuriuos privalo vykdyti visos Lietuvos kredito unijos. Normatyvų dydžius ir jų apskaičiavimo metodiką nustato Lietuvos bankas. Nustatyti šie veiklos riziką ribojantys normatyvai:

  • kapitalo pakankamumo; 
  • likvidumo; 
  • didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta;
  • didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui.

Kapitalo pakankamumo normatyvas – kredito unijos perskaičiuoto kapitalo ir turto (aktyvų) bei nebalansinių įsipareigojimų, turinčių požymių, kad bus įvykdyti, įvertintų pagal riziką, santykis:
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams, išskyrus paskolas, kurios suteiktos asociacijoms, profesinėms sąjungoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, sodininkų bendrijoms, daugiabučių namų savininkų bendrijoms (toliau – asocijuotieji nariai), sudaro iki 20 procentų (įskaitytinai) visų suteiktų paskolų, – ne mažesnis negu 13 procentų;
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams sudaro nuo 20 iki 40 procentų (įskaitytinai) visų suteiktų paskolų, – ne mažesnis negu 18 procentų;
 
 kredito unijų, kurių suteiktos paskolos asocijuotiesiems nariams sudaro daugiau kaip 40 procentų visų suteiktų paskolų, – iki 2013 m. gruodžio 31 d. ne mažesnis negu 20 procentų, o nuo 2014 m. sausio 1 d. – ne mažesnis negu 25 procentai.

Likvidumo normatyvas – kredito unijos likvidžiojo turto santykis su kredito unijos einamaisiais įsipareigojimais:
 
kredito unijų, kurių turtas neviršija 4,34 mln. Eur arba metinis indėlių augimas sudaro iki 15 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 30 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas sudaro nuo 15 iki 25 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 40 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas sudaro nuo 25 iki 50 procentų (įskaitytinai), – ne mažesnis negu 50 procentų;

kredito unijų, kurių turtas viršija 4,34 mln. Eur ir metinis indėlių augimas didesnis negu 50 procentų, – ne mažesnis negu 60 procentų.

Didžiausios atvirosios pozicijos užsienio valiuta normatyvas – bendrosios atvirosios valiutos pozicijos (išskyrus eurus) ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 25 procentai, bei vienos valiutos (išskyrus eurus) atvirosios pozicijos ir kredito unijos perskaičiuoto kapitalo santykis, ne didesnis kaip 15 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo.

Didžiausios paskolos sumos vienam skolininkui normatyvas – paskolos suma vienam skolininkui neturi viršyti mažesniojo iš šių dydžių:

25 procentų kredito unijos perskaičiuoto kapitalo;

144 800 Eur.

 
 Padengimo likvidžiuoju turtu rodiklis – kredito unijos aukštos kokybės likvidžiojo turto ir grynojo netenkamo pinigų srauto santykis, ne mažesnis kaip 100 procentų.

Šaltinis: Lietuvos Bankas


Naujiausi straipsniai

Tinklinė rinkodara

Tinklinė rinkodara

Yra išskiriami 3 pinigų uždirbimo būdai: dirbti kitiems, tapti kažkokios profesijos profesionalu ir darbas, kai esi pats sau viršininkas. Dirbant kitiems mūsų laikas yra iškeičiamas į pinigus (atlyginimą). Šiuo atveju darbdavys nusprendžia, kokios bus Jūsų pareigos, darbo valandos ir netgi Jūsų vertė. Tai labiausiai paplitęs pinigų uždirbimo būdas. Antras būdas yra darbas įgijus profesiją, pavyzdžiui, inžinieriaus, gydytojo, menininko ir pan.

KREDITO UNIJŲ SEKTORIAUS STIPRINIMAS

Teikiamų siūlymų kontekstas ir pagrindimas Lietuvos bankas siekia, kad šalies finansų sistema būtų saugi, patikima, skaidri ir konkurencinga. Atsižvelgdama į Lietuvos banko vykdomą misiją, viziją ir vadovaudamasi institucinėmis vertybėmis, Lietuvos banko valdyba yra nustačiusi šalies centrinio banko 2014–2016 m. strateginius siekius. Vienas iš jų – pasiūlyti naują, efektyvų kredito unijų veiklos modelį ir aktyviai prisidėti prie jo įgyvendinimo. Tai sustiprintų Lietuvoje veikiančias kredito unijas ir užtikrintų tvarią, ilgalaikę jų sektoriaus veiklą ateityje.

Skolų išieškojimas

Skolų išieškojimas

Paprastai skolų išieškojimas apibrėžiamas kaip reikalingų priemonių ir procedūrų visuma, kurių reikia imtis, norint atgauti skolas iš skolininko (asmuo pasiskolinęs pinigų ir vėluojantis juos grąžinti). Skolų išieškojimas gali būti sudarytas iš dviejų etapų: ikiteisminio ir teisminio skolos išieškojimo. Toliau apie kiekvieną jų pakalbėsime plačiau.

Banko kortelės saugumas

Banko kortelės saugumas

Gyvenime pasitaiko įvairių atvejų: pametami pinigai, pametama ar pavogiama piniginė su visais joje esančiais dokumentais, banko kortelėmis ir pinigais. Pirmuoju atveju, pinigų atgauti praktiškai neįmanoma, tačiau esant antrajam atvejui, kai pinigai laikomi banko kortelėje įmanoma jų neprarasti, tereikia žinoti kaip tokiu atveju elgtis ir apskritai, kaip saugiai naudoti banko kortelę. Bankai visą parą teikia kortelės blokavimo paslaugą, todėl jeigu pametėte ar iš Jūsų pavogė banko kortelę, nedvejokite ir bet kuriuo paros metu skambinkite į savo banką, prašydami, kad ji būtų užblokuota.

Tiesioginis debetas

Tiesioginis debetas

Esant greitam gyvenimo tempui, daugelis galvoja, kur sutaupyti laiko, ką daryti, kad jo nešvaistyti veltui. Sąskaitų apmokėjimas tiesioginio debeto būdu, padeda sutaupyti ne tik laiko, bet ir pinigų, be to tai labai patogi paslauga, kurią teikia ko ne visi Lietuvos bankai.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!