Įmonės skolos

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą
Įmonės skolų konsolidavimas

Kartais taip atsitinka, kad žmogus įkūręs įmonę, negalvodamas arba galbūt ieškodamas geresnės išeities ima vieną paskolą po kitos. Taip jis brenda vis gilyn ir stumia save į vis pavojingesnę padėtį. Ateina laikas, kai  jis pats nebesupranta kam, kiek yra skolingas, iki kad turi grąžinti skolas ir pan. Kreditoriai „terorizuoja“ jį elektroniniais laiškas, skambučiais užduodami daugybę klausimų ir reikšdami pretenzijas. Ką tokiu atveju daryti? Šiuo atveju gali padėti skolų konsolidavimas. Tai visų turimų įsiskolinimų valdymas, sprendžiant problemas, susidariusias dėl įsiskolinimų. Jeigu esate beviltiškoje padėtyje, kuri susidarė dėl skolų, patartina kreiptis į skolų konsolidatorių. Ši įstaiga padeda valdyti savo klientų įsiskolinimą, tvarkys skolinius reikalus, bendraus su kreditoriais. Be viso to, ši įstaiga sudaro savo klientams finansinį skolų grąžinimo planą, atsižvelgiant į kliento pajamas. Šis planas sudaromas atsižvelgiant ne tik į kliento pajamas, bet ir į turimų įsiskolinimų dydį, kiek kokiam kreditoriui reikia skirti, stengiamasi, kad įsiskolinimai būtų grąžinti paeiliui, atsižvelgiama į delspinigius, baudas gręsiančius teismus ir pan.

Kai sudaromas skolų grąžinimo planas, skolų konsolidatorius derasi su kreditoriais dėl jo įgyvendinimo. Jis nurodo, kada ir kokio dydžio įmokas mokės. Tokiu atveju kreditoriai suvokia skolininko geranoriškumą grąžinti paskolą, nebegąsdina delspinigiais, teismais ir pan. Tuo tarpu skolininkui nereikia kiekvienam kreditoriui atskirai pervedinėti pinigų, jis turi sutartą dieną visą sutartą sumą pervesti į skolų konsolidatorius sąskaitą, o šis paskirsto pinigus skirtingiems kreditoriams pagal sutartą planą.

Skolų konsolidavimas sutaupo ne tik Jūsų nervus, laiką, bet dar ir pinigus. Konsolidatorius įvertina ar visos jo klientui „prirašytos“ skolos yra pagrįstos, patikrina dokumentus, ar jie teisingai įforminti. Pasitaiko atvejų, kai skola būna nepagrįsta, tuomet skolų konsolidatorius gali ją nuginčyti. Taip pat jis gali šiek tiek derėtis dėl skolų, dėl delspinigių, dėl baudų, atkalbėti kreditorius nuo tokių veiksmų, kaip padavimas į teismą ir pan.

Skolų konsolidavimo paslaugos naudingos ne tik įsiskolinusiajam, bet ir tiems kreditoriams, kuriems jis yra skolingas. Skolų konsolidatorius visokeriopai rūpinasi kliento skolomis, todėl kreditoriams nereikia ieškoti skolininko ir jam priminti apie jo įsiskolinimus.


Naujiausi straipsniai

Subsidijos

Subsidijomis paprastai vadinama parama, kurią suteikia valstybės ar savivaldybės institucijos arba tretieji asmenys. Jos nereikia grąžinti. Ši parama dažniausiai skiriama  plataus vartojimo paslaugų ar prekių kainoms išlaikyti arba jas sumažinti, arba jų gamybos mastui išlaikyti. Subsidijos gali būti suteikiamos tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims.

Indėlių draudimas

Šiuo metu indėlių draudimo suma lygi indėlininko indėliui, buvusiam banke, banko filiale arba kredito unijoje draudžiamojo įvykio dieną, tačiau ji negali būti didesnė kaip 100 000 eurų. Draudimo suma apskaičiuojama kiekvienam indėlininkui atskirai, sumuojant visų jo indėlių sąskaitų (einamųjų, terminuotų, kaupiamųjų ir kt.) kredito likučius, esančius visuose to banko skyriuose ir filialuose. Valiutinių sąskaitų likučiai perskaičiuojami į eurus.

Greitųjų kreditų pinklės

Greitųjų kreditų pinklės

Greitieji kreditai dabar yra „ant bangos“, apie juos žino ko ne kiekvienas: tiek jaunas, tiek vyresnis žmogus. Jie žmonėms „brukami“ per visur, kur tik sugalvojama: televizijoje, internete, radijuje, gatvių stenduose, ant transporto priemonių ir t.t. Žmogui gauti greitą kreditą yra labai paprasta. Tai galima padaryti užpildžius paraišką internete ar naudojantis mobiliuoju telefonu (siunčiant SMS žinutę arba skambinant).

Greitųjų kreditų našta

Greitųjų kreditų našta

Šiuo metu greituosius kreditus teikia gerokai virš 20 įmonių. Gauti greitąjį kreditą ganėtinai paprasta: tereikia užsiregistruoti telefonu ar internetu ir jei atitinki reikalavimus Tavo sąskaita netrukus papildoma pageidaujama suma. Tačiau bėdos prasideda, kada žmogus nebeįstengia grąžinti kredito laiku.

Bankai sėkmingai pradėjo vykdyti tarpbankinius atsiskaitymus pagal elektroninių mokėjimų eurais erdvės SEPA reikalavimus

Šiandien, pirmąją darbo dieną naujaisiais metais, šalies bankai pradėjo vykdyti tarpbankinius atsiskaitymus pagal trisdešimt keturias valstybes apimančios elektroninių mokėjimų eurais erdvės, vadinamos SEPA, reikalavimus. Nuo šiol bankai tarpbankinius mokėjimus atlieka SEPA reikalavimams pritaikytoje naujoje Lietuvos banko valdomoje sistemoje SEPA-MMS ir kitose europinėse mokėjimo sistemose.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!