Kredito reitingų naudojimas

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (toliau – Reglamentas) sureguliuota kredito reitingų agentūrų veikla, kredito reitingų skelbimo ir suteikimo tvarka ir naudojimosi kredito reitingais reikalavimai. Vienas iš šio reglamento tikslų yra kliovimosi kreditų reitingais mažinimas. Šiam tikslui pasiekti finansų rinkos dalyviams yra nustatytos specialios pareigos dėl kredito reitingų naudojimo, kurių laikymosi priežiūra priskirta Lietuvos bankui.

Kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, valdymo įmonės, kitos įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų fondų valdymą, investicinės bendrovės, alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ir pagrindinės sandorio šalys privalo:

1. naudotis kredito reitingais tik tų agentūrų, kurios yra įsisteigusios Europos Sąjungoje ir yra įregistruotos pagal Reglamentą (kredito reitingų agentūrų sąrašas skelbiamashttp://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs) (Reglamento 4 straipsnis);

2. pernelyg nesikliauti kredito reitingais, siekiant įvertinti subjekto ar finansinės priemonės kreditingumą (šiam tikslui pasiekti finansų rinkos dalyviai turi patys atlikti kredito rizikos vertinimą) (Reglamento 5a straipsnis).

Tam tikriems subjektams nustatytos papildomos pareigos:

1. struktūrizuotos finansinės priemonės emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai privalo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – ESMA) sukurtoje svetainėje skelbti informaciją apie jų išleistas struktūrizuotas finansines priemones (šis reikalavimas įsigalios ESMA sukūrus atitinkamą svetainę) (Reglamento 8b straipsnis);

2. vertinant struktūrizuotų finansinių priemonių kreditingumą, emitentas arba trečioji šalis privalo kreiptis bent į dvi kredito reitingų agentūras (šios kredito reitingų agentūros turi veikti nepriklausomai viena nuo kitos ir nebūti tarpusavyje susiję) (Reglamento 8c straipsnis);

3. skiriant bent dvi kredito reitingų agentūras emisijos ar subjekto kredito reitingui nustatyti, emitentas arba susijusi trečioji šalis privalo apsvarstyti galimybę pasirinkti vieną kredito reitingų agentūrą, užimančią ne didesnę kaip 10 % rinkos dalį (Reglamento 8d straipsnis). ESMA savo interneto svetainėje (http://www.esma.europa.eu/page/CRA-documents) kasmet skelbia registruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą, kuriame nurodo joms tenkančią bendrą rinkos dalį ir suteikiamų kredito reitingų tipus.

Šaltinis: Lietuvos Bankas


Naujiausi straipsniai

Lietuvoje mažėja bankomatų

Lietuvoje mažėja bankomatų

Visi esame pripratę, kad prireikus grynųjų pinigų, jų nesunkiai galime išsigryninti artimiausiame savo banko bankomate, kurį kiekviename mieste galima rasti ko ne kiekviename prekybos centre, neretai ir gatvėse ar kitose didesnėse žmonių susibūrimo vietose. Tai išties patogu, greita ir žymiai saugiau, nei, pavyzdžiui, su savimi nešiotis dideles pinigų sumas. Žmonės priprato naudotis bankomatais, taip pat padidėjo atsiskaitymas kortelėmis prekybos centruose, kavinėse, restoranuose, viešbučiuose, grožio įstaigose, sveikatos priežiūros įstaigose ir kt.

Namų ūkių testavimas

Lietuvos bankas atlieka namų ūkių testavimą nepalankiausiomis sąlygomis. Šio testavimo tikslas – įvertinti nepalankių sukrėtimų poveikį būsto paskolas turinčių namų ūkių gebėjimui tinkamai vykdyti savo finansinius įsipareigojimus. Namų ūkių testavimas atliekamas remiantis Namų ūkių finansinės stebėsenos informacinės sistemos (NŪFSIS) duomenimis, o nepalankių sukrėtimų poveikis įvertinamas konkretaus namų ūkio lygmeniu. Kartu siekiama kiekybiškai įvertinti ir namų ūkių pablogėjusios finansinės būklės poveikį pagrindiniams Lietuvos finansų rinkos dalyviams, t. y.

Greitieji kreditai ir būsto paskola

Greitieji kreditai ir būsto paskola

Jau daug kalbėta ir apie greituosius kreditus, ir apie būsto paskolas. Tačiau šiandien pakalbėsime apie tai, kaip šios abi paskolų rūšys tarpusavyje susiję. Daugelis turbūt nė neįsivaizduoja, kad kažkada paimti greitieji kreditai gali turėti įtakos bandant gauti būsto paskolą. Iš tiesų, greitieji kreditai palieka juodą dėmę finansinėje istorijoje. Asmenis, kurie praeityje yra ėmę greitųjų paskolų, bankai priskiria rizikos grupei.

Finansinių įsipareigojimų sąlygos

Finansinių įsipareigojimų sąlygos

Turbūt daugeliui yra tekę turėti vienokių ar kitokių finansinių įsipareigojimų. Tačiau, ar visada atidžiai skaitote paskolos (ar kitokio finansinio įsipareigojimo) sutarties sąlygas? Jei ne, vadinasi Jūs priklausote didžiajai daugumai žmonių, kadangi neskaitančių ir nesigilinančių į sutarties sąlygas yra daugiau (apie 60 %), nei jas skaitančių. Tiesa ta, kad atidus sutarčių skaitymas, įsigilinimas į jas, gali padėti išvengti nesklandumų vėliau, kai reikės ją grąžinti.

Mėgstamas darbas – didėjančių pajamų šaltinis

Mėgstamas darbas – didėjančių pajamų šaltinis

Kiekvienas iš mūsų nori turėti gerą darbą, taip tikėdamiesi užsitikrinti sau, savo šeimai ir artimiesiems stabilią finansinę būseną ir gerovę. Vieni studijuoja, kad įgytų specialybę ir gautų išsvajotą darbą, kiti išvyksta į užsienį ieškoti gerai apmokamo darbo, treti nors išsilavinimo ir neturi darbo ieško savo šalyje. Tačiau bet kuriuo atveju kiekvienas tikisi, kad savo išsvajotą gyvenimą gali realizuoti per darbą. Daugelis žmonių savo gyvenimo gerovę glaudžiai sieja su gerai apmokama alga ir darbine veikla, kuri teiktų malonumą. Tai – viena pagrindinių taisyklių: dirbti mėgstamą darbą.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!