Kredito reitingų naudojimas

Pinigai per 1 dieną!

Gauti paskolą

2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (toliau – Reglamentas) sureguliuota kredito reitingų agentūrų veikla, kredito reitingų skelbimo ir suteikimo tvarka ir naudojimosi kredito reitingais reikalavimai. Vienas iš šio reglamento tikslų yra kliovimosi kreditų reitingais mažinimas. Šiam tikslui pasiekti finansų rinkos dalyviams yra nustatytos specialios pareigos dėl kredito reitingų naudojimo, kurių laikymosi priežiūra priskirta Lietuvos bankui.

Kredito įstaigos, finansų maklerio įmonės, draudimo įmonės, perdraudimo įmonės, valdymo įmonės, kitos įstaigos, atsakingos už profesinių pensijų fondų valdymą, investicinės bendrovės, alternatyvaus investavimo fondų valdytojai ir pagrindinės sandorio šalys privalo:

1. naudotis kredito reitingais tik tų agentūrų, kurios yra įsisteigusios Europos Sąjungoje ir yra įregistruotos pagal Reglamentą (kredito reitingų agentūrų sąrašas skelbiamashttp://www.esma.europa.eu/page/List-registered-and-certified-CRAs) (Reglamento 4 straipsnis);

2. pernelyg nesikliauti kredito reitingais, siekiant įvertinti subjekto ar finansinės priemonės kreditingumą (šiam tikslui pasiekti finansų rinkos dalyviai turi patys atlikti kredito rizikos vertinimą) (Reglamento 5a straipsnis).

Tam tikriems subjektams nustatytos papildomos pareigos:

1. struktūrizuotos finansinės priemonės emitentai, iniciatoriai ir rėmėjai privalo Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (toliau – ESMA) sukurtoje svetainėje skelbti informaciją apie jų išleistas struktūrizuotas finansines priemones (šis reikalavimas įsigalios ESMA sukūrus atitinkamą svetainę) (Reglamento 8b straipsnis);

2. vertinant struktūrizuotų finansinių priemonių kreditingumą, emitentas arba trečioji šalis privalo kreiptis bent į dvi kredito reitingų agentūras (šios kredito reitingų agentūros turi veikti nepriklausomai viena nuo kitos ir nebūti tarpusavyje susiję) (Reglamento 8c straipsnis);

3. skiriant bent dvi kredito reitingų agentūras emisijos ar subjekto kredito reitingui nustatyti, emitentas arba susijusi trečioji šalis privalo apsvarstyti galimybę pasirinkti vieną kredito reitingų agentūrą, užimančią ne didesnę kaip 10 % rinkos dalį (Reglamento 8d straipsnis). ESMA savo interneto svetainėje (http://www.esma.europa.eu/page/CRA-documents) kasmet skelbia registruotų kredito reitingų agentūrų sąrašą, kuriame nurodo joms tenkančią bendrą rinkos dalį ir suteikiamų kredito reitingų tipus.

Šaltinis: Lietuvos Bankas

Tarpusavio skolinimo platforma. Paprasčiau nei banke

Paskolos iki 10.000 EUR

Paskolos terminas iki 60 mėnesių

Atidėk kredito įmokas iki 3 mėnesių!

paskolos iki 1400 EUR

Pirmas kreditas iki 1000 EUR iki 6 mėn. terminui NEMOKAMAI!
Nuolaida kreditui iki 65 %.

Paskolos iki 4000 EUR

Pirmas kreditas iki 1000 EUR iki 6 mėn. terminui NEMOKAMAI!
Nuolaida kreditui iki 65 %.

Paskolos Refinansavimas iki 6000 EUR

Paskolos iki 110% automobilio vertės

Individualios palūkanos

Galima derėtis

Pirma paskola nemokamai iki 1000 EUR  ir iki 120 dienų

Pirmas kreditas iki 6 mėn. su 0% palūkanomis.

Kreditas iki 3000 EUR

iki 35.000 EUR

Vartojimo paskola nuo 12%

Paskola su NT įkeitimu nuo 6%

Naujiausi straipsniai

Trys vartojimo kredito davėjai sumokėjo už netinkamą mokumo vertinimą Lietuvos banko skirtas baudas

UAB „Lateko lizingas“, UAB „IPF Digital Lietuva“ ir Provident Polska S.A. filialas „Provident finansai“ sumokėjo Lietuvos banko 2016 m. kovo mėn. skirtas baudas – iš viso 25 590 Eur. Baudos buvo skirtos už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus.

2016 m. kovo mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, suma per mėnesį padidėjo 219,9 mln., o paskolų euro zonos rezidentams suma sumažėjo 111,8 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 3,7 mlrd. ir 586,2 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 1,2 mlrd. – iki 4,5 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 374,2 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 17,5 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ sumažėjo 66,6 mln. – iki 16,6 mlrd. Eur.

Lietuvos ir Suomijos bankų vadovai aptars priemones nekilnojamojo turto kainų burbulams užkardyti

Nekilnojamojo turto (NT) kainų raida Šiaurės ir Baltijos šalyse yra nevienoda, o galimi disbalansai vienoje šalyje gali turėti įtakos ir kitoms glaudžiai tarpusavyje susijusioms regiono šalių finansų sistemoms. Šį ir kitus aktualius finansinio stabilumo ir bankininkystės klausimus numatoma aptarti sausio 25 d. Helsinkyje įvyksiančiame Lietuvos ir Suomijos centrinių bankų valdybų susitikime.

Bankai sėkmingai pradėjo vykdyti tarpbankinius atsiskaitymus pagal elektroninių mokėjimų eurais erdvės SEPA reikalavimus

Šiandien, pirmąją darbo dieną naujaisiais metais, šalies bankai pradėjo vykdyti tarpbankinius atsiskaitymus pagal trisdešimt keturias valstybes apimančios elektroninių mokėjimų eurais erdvės, vadinamos SEPA, reikalavimus. Nuo šiol bankai tarpbankinius mokėjimus atlieka SEPA reikalavimams pritaikytoje naujoje Lietuvos banko valdomoje sistemoje SEPA-MMS ir kitose europinėse mokėjimo sistemose.