Reikalavimai dėl mokėjimo įstaigos veiklos rizikos ribojimo

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą
Mokėjimo įstaigoms, turinčioms mokėjimo įstaigos licenciją, nustatyti nuosavo kapitalo reikalavimai. Mokėjimo įstaiga privalo turėti minimalų nuosavą kapitalą, kuris negali būti mažesnis negu minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimas, nustatytas atsižvelgiant į teikiamų mokėjimo paslaugų rūšį (-is). Mokėjimo įstaigos nuosavas kapitalas turi nuolat būti ne mažesnis už didesnį iš šių dydžių: nustatytą minimalaus nuosavo kapitalo reikalavimą arba vienu iš Lietuvos banko valdybos priimtame teisės akte nustatytų metodų apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį. Lietuvos bankas, remdamasis rizikos valdymo proceso, su rizika susijusių nuostolių duomenų rinkimo kokybės ir vidaus kontrolės sistemos įvertinimu, gali mokėjimo įstaigai nustatyti individualų nuosavo kapitalo dydį – iki 20 procentų mažesnį arba didesnį už priežiūros institucijos teisės aktuose nustatytais metodais apskaičiuotą nuosavo kapitalo poreikį.

Tiek mokėjimo įstaigos, tiek mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licenciją turinčioms mokėjimo įstaigoms nustatyti gautų lėšų apsaugos reikalavimai. Mokėjimo įstaiga privalo apsaugoti iš mokėjimo paslaugų vartotojų arba iš kito mokėjimo paslaugų teikėjo gautas lėšas mokėjimo operacijoms vykdyti šiais būdais: atskirdama šias lėšas nuo kitų fizinių arba juridinių asmenų, kurie nėra mokėjimo paslaugų vartotojai, lėšų; apdrausdama šias lėšas draudimo sutartimi arba gaudama joms garantiją ar laidavimo raštą.

Susiję teisės aktai:

Mokėjimo įstaigų nuosavo kapitalo skaičiavimo taisyklės
Patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 240 (Žin., 2010, Nr. 2-119);

Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimai mokėjimo įstaigoms 
Patvirtinti Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 (Žin., 2010, Nr. 4-184);

2009 m. gruodžio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 248 „Dėl mokėjimo įstaigų finansinių ataskaitų“
(Žin., 2010, Nr. 4-185);

2009 m. gruodžio 30 d. Lietuvos banko valdybos nutarimas Nr. 249 „Dėl mokėjimo įstaigoms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui“
(Žin., 2010, Nr. 2-120).

Šaltinis: Lietuvos Bankas


Naujiausi straipsniai

Indėlių draudimas

Indėlių draudimas

Norintys savo santaupas laikyti saugiai gali drąsiai rinktis indėlius, kadangi jie iki 100 tūkst. eurų yra apdraudžiami. Taip pat už pinigų laikymą indėliuose  yra priskaičiuojamos palūkanos, kurios sumažina arba atstato padarytą infliacijos santaupoms nuostolį. Indėliai apdraudžiami laikant juos ne tik bankuose, bet ir kredito unijose. Daugelis indėlių apdraudžiami ir tada, kai jie laikomi kita valiuta.

Nekilnojamas turtas užsienyje

Nekilnojamas turtas užsienyje

Daugelis investuotojų, turintys dideles laisvų pinigų sumas, investuoja juos į nekilnojamąjį turtą. Tačiau ne visi investuotojai apsiriboja vien tik Lietuvos nekilnojamuoju turtu, kiti stengiasi  išplaukti į platesnius vandenis, todėl investuoja į užsienio nekilnojamąjį turtą. Tam patogu rinktis tas šalis, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra nedidelės. Nebrangiai įsigijus NT jį galima išnuomoti arba praėjus kažkokiam laiko tarpui jį žymiai brangiau parduoti.

Palūkanų augimas

Palūkanų augimas

Tiems, kurie laiko savo pinigus banko sąskaitose esančiuose palūkanų indėliuose dabar ne patys geriausi laikai, kadangi pastaruoju metu palūkanų normos yra rekordiškai mažos. Dabar metinės palūkanos daugelyje Lietuvos bankų tesiekia 0,15 – 0,2 %. Tai išties rekordiškai maži palūkanų procentai, kurie bankams neprivilioja naujų klientų. Tačiau tie žmonės, kurie yra konservatyvūs, bijantys rizikuoti nesiima priemonių (kurios yra rizikingos), kad padauginti savo pinigus (pavyzdžiui, investuojant į akcijas, vertybinius popierius ir pan.).

Būsto paskola įkeitus turtą

Būsto paskola įkeitus turtą

Prireikus būsto paskolos toli gražu ne kiekvienam ją pavyksta lengvai gauti. Kartais bankas mainais į paskolos suteikimą pasiūlo įkeisti jau turimą turtą. Daugelis vengia paskolos su turto įkeitimu, tačiau jeigu turite pastiovų darbą su stabiliu atlyginimu ir esate paskaičiavę, kad paskolos įmokas mokėti bus iš ko, tuomet nėra ko bijoti.

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!