Bankas

Pinigai per 1 dieną!

Gauti paskolą

Finansinė įstaiga, kuri teikia finansines paslaugas, tokias kaip paskolų suteikimas, pinigų įnešimas į taupomąsias ar einamąsias sąskaitas, čekių išgryninimas, kredito ar/ir debeto kortelių išdavimas, bankomatų įsteigimas, internetinių bankininkystės paslaugų teikimas, indėlių laikymas ir pan. Norint, įsteigti banką reikia gauti licenciją iš valstybės. Pagrindinės bankų rūšys: centrinis bankas (tai valstybinis bankas, kuris reguliuoja vertybinius popierius ir bankų sistemos veiklą, šio banko užduotis yra užtikrinti mažą infliaciją ir ekonominį valstybės stabilumą), komercinis bankas (tai kredito įstaiga, yra skiriamos dvi komercinių bankų rūšys: komerciniai specializuoti bankai ir komerciniai universalūs), taupomasis bankas (teikia skolinimo ir taupymo paslaugas), privatus bankas (teikia įvairias finansines paslaugas) ir investicinis bankas (teikia investicines paslaugas). 

Naujiausi straipsniai

Trys vartojimo kredito davėjai sumokėjo už netinkamą mokumo vertinimą Lietuvos banko skirtas baudas

UAB „Lateko lizingas“, UAB „IPF Digital Lietuva“ ir Provident Polska S.A. filialas „Provident finansai“ sumokėjo Lietuvos banko 2016 m. kovo mėn. skirtas baudas – iš viso 25 590 Eur. Baudos buvo skirtos už netinkamą vartojimo kredito gavėjų mokumo vertinimą ir atsakingojo skolinimo reikalavimų pažeidimus.

2016 m. kovo mėn. Pinigų finansų įstaigų balanso apžvalga

Lietuvos banko turimų skolos vertybinių popierių, išleistų euro zonos rezidentų, suma per mėnesį padidėjo 219,9 mln., o paskolų euro zonos rezidentams suma sumažėjo 111,8 mln. Eur. Šie rodikliai mėnesio pabaigoje sudarė atitinkamai 3,7 mlrd. ir 586,2 mln. Eur. Euro zonos rezidentų indėliai Lietuvos banke per mėnesį padidėjo 1,2 mlrd. – iki 4,5 mlrd. Eur. Kitų pinigų finansų įstaigų (PFĮ) paskolos Lietuvos rezidentams, išskyrus PFĮ, padidėjo 374,2 mln. ir mėnesio pabaigoje sudarė 17,5 mlrd. Eur. Lietuvos rezidentų, išskyrus PFĮ, indėliai kitose PFĮ sumažėjo 66,6 mln. – iki 16,6 mlrd. Eur.

Lietuvos ir Suomijos bankų vadovai aptars priemones nekilnojamojo turto kainų burbulams užkardyti

Nekilnojamojo turto (NT) kainų raida Šiaurės ir Baltijos šalyse yra nevienoda, o galimi disbalansai vienoje šalyje gali turėti įtakos ir kitoms glaudžiai tarpusavyje susijusioms regiono šalių finansų sistemoms. Šį ir kitus aktualius finansinio stabilumo ir bankininkystės klausimus numatoma aptarti sausio 25 d. Helsinkyje įvyksiančiame Lietuvos ir Suomijos centrinių bankų valdybų susitikime.

Užsiprenumeruoti RSS - Bankas