Išlaidos

Pinigai per 1 dieną! Paskola iki 20,000Eur. Užpildykite paskolos formą

Gauti paskolą

Pinigų suma, reikalinga prekių, paslaugų pirkimui, atlyginimams, mokesčiams ar kitokiam išlaikymui. Išlaidos skirstomos į dvi rūšis: faktines (tai pinigai reikalingi įmonei išlaikyti ar produkcijai pagaminti) ir kasines (pinigai už prekes ir paslaugas, išmokėtų atlyginimų sumos). 

Skirstomos į dvi rūšis: kasines ir faktines išlaidas. Kasinės išlaidos  - sumokėti pinigai už prekes ir paslaugas. Joms priskiriamos išmokėtos algos, išlaidos paslaugoms ir prekėms , daiktams ir kitokios išlaidos. Tuo tarpu faktinės -  išlaidos, skirtos įstaigai išlaikyti ir produkcijai pagaminti. Joms priskiriama darbo užmokestis, nusidėvėjimas, nurašytas turtas ir kitos medžiagos.


Naujiausi straipsniai

Saugus santaupų laikymas

Saugus santaupų laikymas

Daugeliui žmonių praūžęs krizės laikotarpis buvo kaip gyvenimiška pamoka, todėl jie pradėjo galvoti apie ateitį ir taupyti pinigus. Vieni naudojasi finansų ekspertų patarimais ir taupo juodai dienai, kiti išsvajotam daiktui ar paslaugai, dar kiti – tiesiog iš įpročio taupyti. Taupymo įprotis daugiau būdingas vyresniojo amžiaus žmonėms – senjorams. Tuo tarpu jaunimas dažniausiai negalvoja apie tai kas bus ateityje, jie tiesiog gyvena šia diena.

Per du mėnesius Lietuvoje į eurus iškeista 2,8 mlrd. grynųjų litų

Nuo šių metų sausio 1 d. iki kovo 1-osios komerciniai bankai, Lietuvos paštas, Lietuvos bankas ir kai kurios kredito unijos neatlygintinai pakeitė 2,8 mlrd. vertės grynųjų litų (0,81 mlrd. Eur) ir atliko daugiau kaip 1,2 mln. keitimo operacijų. Keitimą baigus paštui ir kredito unijoms, litus į eurus galima išsikeisti komerciniuose bankuose ir Lietuvos banke.

Subsidijos

Subsidijomis paprastai vadinama parama, kurią suteikia valstybės ar savivaldybės institucijos arba tretieji asmenys. Jos nereikia grąžinti. Ši parama dažniausiai skiriama  plataus vartojimo paslaugų ar prekių kainoms išlaikyti arba jas sumažinti, arba jų gamybos mastui išlaikyti. Subsidijos gali būti suteikiamos tiek fiziniams, tiek ir juridiniams asmenims.

Asmeniniai finansai

Asmeniniai finansai

Asmeniniai finansai tai – žmonės, kurie veda savo finansinį ūkį. Tai gali būti šeimos nariai (tėvai su vaikais, seneliai su anūkais) taip pat nesusituokę, bet kartu gyvenantys asmenys, kitaip tariant tam tikra žmonių grupė. Finansų valdymas – sprendimai ir veiksmai susiję su finansais.

Užsiprenumeruoti RSS - Išlaidos

Gaukite geriausią paskolos pasiūlymą!